Rättsfall: Ett moderbolag från ett annat land har inte ett fast etableringsställe bara för att det finns ett dotterbolag här i landet

Det är de faktiska ekonomiska och affärsmässiga förhållandena som ska ligga till grund för om det finns ett fast etableringsställe.
Source: Rättslig vägledning