Rättsfall: Ett irländskt uLtd motsvarar inte ett svenskt aktiebolag

Kammarrätten anser att irländska uLtd inte är jämförbara med svenska aktiebolag, eftersom delägarna är personligt ansvariga för bolagets skulder vid en likvidation.
Source: Rättslig vägledning