Rättsfall: Ett fartyg som i samband med att lägga ner, ta upp och reparera sjökabel har transporterat betydande volymer kabel åt uppdragsgivaren har ansetts vara ett EES-handelsfartyg

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
Source: Rättslig vägledning