Rättsfall: Ett fartyg som i samband med att lägga ner, ta upp och reparera sjökabel har transporterat betydande volymer kabel åt uppdragsgivaren har ansetts utföra transport av gods och därför vara ett EES-handelsfartyg

Source: Rättslig vägledning