Rättsfall: Ett eller flera tillhandahållanden

Avsnittet om hur man avgör om en transaktion är ett eller flera tillhandahållanden har kompletterats med ytterligare en dom från EU-domstolen: C-581/19 Frenetikexito.
Source: Rättslig vägledning