Rättsfall: Ett bolags huvudetablering som ingår i en mervärdesskattegrupp i Danmark tillhandahåller tjänster till filial i Sverige

EU-domstolen har ansett att det är fråga om två skilda beskattningsbara personer när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster.
Source: Rättslig vägledning