Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag uppfyller kraven för att vara ett utländskt bolag

Det saknade betydelse att bolaget till följd av speciallagstiftning inte var föremål för någon inkomstbeskattning i hemlandet
Source: Rättslig vägledning