Rättsfall: ett amerikanskt s.k. DISC-bolag är inte en i utlandet delägarbeskattad juridisk person

Ett amerikanskt s.k. DISC-bolag ansågs vara ett utländskt bolag och kan då inte samtidigt vara en i utlandet delägarbeskattad juridisk person
Source: Rättslig vägledning