Rättsfall: Ersättning som en stiftelse får för att klimatkompensera är en skattepliktig omsättning

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att avtalen om klimatkompensation innebar ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan stiftelsen och dess avtalsparter.
Source: Rättslig vägledning