Rättsfall: Ersättning när ett ombud företräder flera med samma fråga

Högsta förvaltningsdomstolen har förtydligat hur skälig ersättning för ombudskostnader ska bestämmas när ett ombud företräder flera parter med samma fråga.
Source: Rättslig vägledning