Rättsfall: Ersättning för ombudskostnader vid tillämpning av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har nu klargjort att ersättning för ombudskostnader inte kan komma ifråga i de ärenden och mål som handläggs med stöd av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.
Source: Rättslig vägledning