Rättsfall: Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada

HFD har fastställt Skatterättsnämnden förhandsbesked: Ersättningar för framtida inkomstförlust på grund av personskada, med flera engångsbelopp under olika år, är skattefri till högst 15 prisbasbelopp för en och samma skada.
Source: Rättslig vägledning