Rättsfall: En upphovsrättsinnehavare tillhandahåller en tjänst mot ersättning när en anordnare betalar en avgift för att få rätt att överföra verken till allmänheten

Sidan Vad är omsättning? har uppdaterats med anledning av EU-domen.
Source: Rättslig vägledning