Rättsfall: en underentreprenörs tillhandahållande till en yrkeshögskola.

HFD bedömde att tillhandahållandet utgjorde uthyrning av personal, och omfattades därför inte av undantaget från skatteplikt.
Source: Rättslig vägledning