Rättsfall: En sammanföring är inte ett återköp

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det inte är ett återköp när en försäkringsgivare sammanför identiska kollektivavtalsgrundande tjänstepensionsförsäkringar för en och samma försäkrad till en enda försäkring.
Source: Rättslig vägledning