Rättsfall: En samfällighetsförenings leverans av värme till sina medlemmar

EU-dom, C-449/19, WEG Tevestrasse, gällde en samfällighetsförening som levererade värme till sina medlemmar. Skatteverket analyserar för närvarande domen.
Source: Rättslig vägledning