Rättsfall: En internetbaserad tränartjänst utgjorde inte en idrottstjänst

HFD har ansett att en internetbaserad tränartjänst som tillhandahålls i huvudsak före och efter själva träningstillfällena inte utgör en sådan idrottstjänst som avses i 3 kap. 11 a § ML.
Source: Rättslig vägledning