Rättsfall: En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts

Avgörande från Högsta domstolen den 18 april 2017.
Source: Rättslig vägledning