Rättsfall: en filial som förvärvar tjänster från huvudetableringen som ingår i en utländsk mervärdesskattegrupp

Filialen och dess huvudetablering anses som två skilda beskattningsbara personer varför filialen blir skattskyldig för förvärven från huvudetableringen.
Source: Rättslig vägledning