Rättsfall: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas

Fler domar från EU-domstolen har kommit där domstolen konstaterar att en beskattningsgrundande händelse måste ha ägt rum för att mervärdesskatt ska betalas. Det måste alltså ha skett en faktisk import som är skattepliktig.
Source: Rättslig vägledning