Rättsfall: En bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas

Source: Rättslig vägledning