Rättsfall: Elevhem på folkhögskola utgör skolbyggnad (specialbyggnad)

Högsta förvaltningsdomstolen anser att även byggnader för boende i form av internat vid en folkhögskola bör indelas som skolbyggnad eftersom boendet skiljer sig från vanliga hyresbostäder.
Source: Rättslig vägledning