Rättsfall: Digitala läromedel

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett digitalt läromedel omfattas av skattesatsen 6 procent.
Source: Rättslig vägledning