Rättsfall: Det är normalt en personaluthyrningstjänst när en underleverantör tillhandahåller vårdpersonal för att utföra åtgärder som avser köparens patienter

Högsta förvaltningsdomstolen har i fyra förhandsbeskedsärenden ansett att det inte är från skatteplikt undantagen sjukvård eller nära anknytning till sjukvård när en underleverantör tillhandahåller vårdpersonal för att utföra åtgärder som avser köparens patienter. Sidan Nära anknytning och led i sjukvård har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning