Rättsfall: Det är inte tillräckligt att utomstående erhåller mer än 30 procent av utdelade belopp, även ägandet ska vara mints 30 procent.

HFD har klargjort att ägandet, dvs. andelsinnehavet, ska vara av betydande omfattning. Vid ett andelsinnehav som inte är tillräckligt för att anses som betydande så saknar det betydelse att utomstående har erhållit mer än 30 procent av utdelade belopp.
Source: Rättslig vägledning