Rättsfall: Den som betalar ut ersättning för arbete till någon som är godkänd för F-skatt ska inte betala arbetsgivaravgifter.

Mottagarna av ersättningen för arbete har varit godkända för F-skatt vid tiden för utbetalningarna. Av 2 kap. 5 § socialavgiftslagen följer att utbetalaren vid sådana förhållanden inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna.
Source: Rättslig vägledning