Rättsfall: Den skattemässiga behandlingen av dricks

Kammarrätten har prövat frågan om den skattemässiga behandlingen av extra betalningar med kontokort (dricks) från kunder.
Source: Rättslig vägledning