Rättsfall: Den generella dokumentationsskyldigheten omfattar insättningar på bankkonton

Den enskildas dokumentationsskyldighet innebär att transaktionerna ska kunna verifieras genom t.ex. låneavtal, kvittenser, kontoutdrag eller annat underlag så att pengarna tydligt kan följas (HFD 2020 ref. 52).
Source: Rättslig vägledning