Rättsfall: Den faktiska användningen med ett inköp har företräde framför den ursprungliga avsikten med inköpet

EU-domstolen har ansett att ett bolag saknade avdragsrätt vid inköp av tjänster då tjänsterna, oavsett den ursprungliga avsikten, kom att användas för en undantagen transaktion.
Source: Rättslig vägledning