Rättsfall: clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar genom fullmakt

Även den som genom fullmakt ser till att medel överförs kan tillhandahålla en undantagen betaltjänst.
Source: Rättslig vägledning