Rättsfall: C-26/18, Federal Express Corporation

Mervärdesskatt vid import ska betalas i den medlemsstat där varan släpps ut på unionsmarknaden för konsumtion även om tullskuld ska betalas i annan medlemsstat.
Source: Rättslig vägledning