Rättsfall: Brytande av presumtionen för att fastställa internationell behörighet att inleda ett insolvensförfarande

Enligt EU-domstolen bryts inte presumtionen redan av den omständigheten att personens enda fasta egendom finns utanför hemvistmedlemsstaten.
Source: Rättslig vägledning