Rättsfall: Brittisk leasehold är en nyttjanderätt och kan inte vara ursprungsbostad. Skatteverket anser att den inte heller kan vara ersättningsbostad.

Source: Rättslig vägledning