Rättsfall: Brittisk leasehold är en nyttjanderätt och kan därför inte vara ursprungsbostad.

Kammarrätten anser att en brittisk s.k. leasehold är en nyttjanderätt och därför inte kan vara ursprungsbostad vid tillämpningen av reglerna om uppskov med kapitalvinst.
Source: Rättslig vägledning