Rättsfall: Bestämmelsen i 19 kap. 12 § ML kan inte ses som en preklusionsfrist

EU-domstolen har kommit med ett avgörande med innebörden att bestämmelsen i 19 kap. 12 § ML inte är en preklusionsfrist.
Source: Rättslig vägledning