Rättsfall: Beslut om registrering för mervärdesskatt kan ha betydelse för att betraktas såsom en beskattningsbar person.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebär ett beslut om registrering en bekräftelse på att skattskyldigheten har fastställts och kan inte omprövas med retroaktiv verkan. Det gäller dock inte vid bedrägeri eller missbruk.
Source: Rättslig vägledning