Rättsfall: Begreppet industriell verksamhet

Kammarrätten har bedömt att viss bearbetning och anpassning av metallprodukter inte är industriell verksamhet.
Source: Rättslig vägledning