Rättsfall: Bedömning av om förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare är en skattefri gåva eller om det ska beskattas som lön

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen måste man göra en samlad bedömning, där flera omständigheter beaktas.
Source: Rättslig vägledning