Rättsfall: Avtal om delbetalning innebär inte utebliven betalning

Att en del av ersättningen inte har betalats innan delbeloppet förfaller till betalning medför inte att beskattningsunderlaget ska minskas.
Source: Rättslig vägledning