Rättsfall: Avgifter för tomma medier och apparater för inspelning eller återgivning av ljud och bild som tillverkare och importörer betalar till organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning omfattas enligt EUD inte av mervärdesskatt. Ersättningen avser inte omsättning av någon tjänst när den uppbärs av organisationerna.

Rättsfall: Avgifter för tomma medier och apparater för inspelning eller återgivning av ljud och bild som tillverkare och importörer betalar till organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning omfattas enligt EUD inte av mervärdesskatt.
Source: Rättslig vägledning