Rättsfall: avfall som använts för vägar inom en deponianläggning

Kammarrätten har ansett att ett bolag inte hade rätt att göra avdrag för skatt på avfall som använts för vägar inom en deponianläggning.
Source: Rättslig vägledning