Rättsfall: Avdragsrätt för mätutrustning men inte för el- och vattensystem

HFD bekräftar att det finns avdragsrätt för ingående skatt för inköp av mätutrustning men inte för ingående skatt för inköp och installation av el- och vattensystem i en fastighet som används för bostadsändamål.
Source: Rättslig vägledning