Rättsfall: Återförsäljare kan inte nekas att tillämpa VMB p.g.a. vissa uppgifter i fakturan

EU-domstolen anser att VMB kan tillämpas även om det i fakturan finns uppgifter både om att VMB har tillämpats och att försäljningen är undantagen mervärdesskatt. Detta under förutsättning att den beskattningsbara personen har handlat i god tro.
Source: Rättslig vägledning