Rättsfall: artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet har inte direkt effekt

Bestämmelsen i artikel 132.1 m om undantag från skatteplikt för vissa tjänster kopplade till idrott, har inte direkt effekt med avseende på vilka tjänster som omfattas (C-488/18. Golfclub Schloss Igling).
Source: Rättslig vägledning