Rättsfall: Anstalt i Liechtenstein med bolagsstruktur har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag, HFD mål nr 5334-19

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en Anstalt i Liechtenstein med bolagsstruktur motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar.
Source: Rättslig vägledning