Rättsfall: Anmärkning mot bevakning i konkurs

En ny omständighet som innebär att grunden för en anmärkning förändras måste åberopas senast vid förlikningssammanträdet
Source: Rättslig vägledning