Rättsfall: Andelar i ett amerikanskt s.k. DISC-bolag är inte näringsbetingade andelar (HFD 2019 ref. 49)

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett s.k. DISC-bolag inte motsvarar ett svenskt aktiebolag eftersom det reellt sett inte behandlas som ett inkomstskattesubjekt i hemlandet. Andelar i DISC-bolag är därför inte näringsbetingade andelar.
Source: Rättslig vägledning