Rättelse: Texten om undantag från brytdagsredovisning rättas

Texten på sidan Bokslutsmetoden rättas så att den överensstämmer med det som anges på sidan Redovisning av byggverksamhet. Den som tillämpar bokslutsmetoden ska inte tillämpa de speciella reglerna om redovisning av bygg- och anläggningstjänster.
Source: Rättslig vägledning