Rättelse: Slutskattebesked är sekretessbelagt enligt 27 kap. 1 § OSL

Ett skrivfel har rättats på sidan Lista över uppgifters sekretesskydd.
Source: Rättslig vägledning