Rättelse: Share of freehold kan inte motsvara ett privatbostadsföretag vid tillämpning av reglerna i 46 och 47 kap. IL

Avsnittet har skrivits om med hänsyn till att Storbritannien sedan den 1 januari 2021 inte längre räknas som en stat inom EES p.g.a. brexit.
Source: Rättslig vägledning